dnes je 23.7.2024

Input:

Účtovanie nedaňových výdavkov

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Účtovanie nedaňových výdavkov

Finančná správa Slovenskej republiky

Účtovná jednotka účtuje o nedaňových výdavkoch na príslušných nákladových účtoch podľa obsahu výdavku, pričom si na tento účel k takýmto účtom vytvorí vo svojom účtovnom rozvrhu analytické účty,  ak priamo k takémuto výdavku nie je na jeho účtovanie zriadený konkrétny účet v účtovej osnove (napr. 513-Náklady na reprezentáciu). Zaúčtovaním nedaňových výdavkov sa tieto prejavia vo výsledku hospodárenia a daňovník je ich povinný upraviť na účely výpočtu základu dane v daňovom priznaní.

FAQ


Otázka č. 1 – Účtovanie dane z nehnuteľnosti, ktorá nie je daňovým výdavkom

Spoločnosť Alfa s.r.o. poskytla spoločnosti Beta s.r.o. do prenájmu budovu a spoločnosť Beta s.r.o. bude platiť daň z nehnuteľností za uvedenú budovu. Ako účtovná jednotka Beta, s.r.o. zaúčtuje  výdavok    za zaplatenú daň z nehnuteľnosti z nehnuteľnosti?