dnes je 23.7.2024

Input:

Viacnásobné technické zhodnotenie odpísaného majetku

28.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.3 Viacnásobné technické zhodnotenie odpísaného majetku

Ing. Jozef Pohlod


Chceli by sme sa opýtať na viacnásobné technické zhodnotenie už odpísaného majetku, konkrétne na daňové odpisovanie. Kde sa to rieši v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov?

Uvádzame aj príklad: Spoločnosť vykonala technické zhodnotenie na odpísanom majetku (priemyselná budova, daňovo odpisovaná 20 rokov) v roku 2022 v sume 20 000 eur, a následne aj technické zhodnotenie v roku 2024 v sume 40 000 eur.

Legislatívna úprava:

  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pohľad autora na problematiku:

Technické zhodnotenie realizované na plne odpísanom majetku, ktoré je vyššie ako 1 700 € a technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 zákona o dani z príjmov sa podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov považuje za „iný majetok”. Takýto majetok