dnes je 23.7.2024

Input:

Účtovanie a zdaňovanie pôžičky od spoločníka

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.629 Účtovanie a zdaňovanie pôžičky od spoločníka

Ing. Dušan Preisinger

Podnikateľský subjekt má možnosť operatívne získať finančné prostriedky potrebné pre realizáciu svojich podnikateľských aktivít. Ide o pôžičku od spoločníkov, ktorá v podstate nahrádza nedostatok vlastných zdrojov. Táto pôžička síce zvyšuje mieru zadlženosti spoločnosti, ale vyplýva zo situácie, v ktorej spoločníci nemajú inú možnosť, ako pôžičkou zabezpečiť jej ekonomickú stabilitu. Príslušný vzťah upravujú ustanovenia § 657 a § 658 OZ „Zmluva o pôžičke” zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). V zmysle § 657, na základe tejto zmluvy, prenecháva veriteľ (spoločník) dlžníkovi (spoločnosť) veci určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje, po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu vrátiť. V zmysle § 658, ak ide o peňažnú pôžičku, je možné v predmetnej zmluve dohodnúť výšku úrokov (ods. 1), ak ide o nepeňažnú