dnes je 23.7.2024

Input:

Účtovanie a vykazovanie lízingu z pohľadu nájomcu vrátane zmien o lízingu v zákone o dani z príjmov

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4 Účtovanie a vykazovanie lízingu z pohľadu nájomcu vrátane zmien o lízingu v zákone o dani z príjmov

Ing. Renáta Stanley, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová

Finančný prenájom, resp. finančný lízing predstavuje dlhodobý nájomný vzťah založený na oddelení právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu:

  • prenajímateľ (lízingová spoločnosť) je právnym vlastníkom majetku počas celej doby trvania finančného prenájmu až do zaplatenia poslednej splátky (prípadne kúpnej ceny),

  • nájomca je ekonomickým vlastníkom majetku, t. j. používa ho (plynú mu z používania ekonomické úžitky),

  • opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre