dnes je 23.7.2024

Input:

Pravidlá určené v novele zákona o štatutárnom audite

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.849 Pravidlá určené v novele zákona o štatutárnom audite

Ing. Dušan Preisinger

S účinnosťou od 1. 6. 2024 je v platnosti novela zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „zákon”). Ide o zákon, ktorý upravuje podmienky výkonu štatutárneho auditu a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, postavení a činnosti štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, dohľadu nad ich výkonom najmä v oblasti vykazovania informácií o výkonnosti účtovnej jednotky. V rámci štatutárneho auditu ide o overovanie účtovnej, prípadne konsolidovanej účtovnej závierky a overenie individuálnej, alebo konsolidovanej výročnej správy (spomínaný pojem „udržateľnosť” je definovaný ako udržateľné podnikanie, ktoré zabezpečuje strategické riadenie podnikateľského subjektu, pri ktorom sa uplatňujú zásady dlhodobého udržateľného rozvoja; nejde len o výšku vyprodukovaného